Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa người ta không dùng

Trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa người ta không dùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa, người ta không dùng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa, người ta không dùng điot chỉnh lưu

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn