Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có bao nhiêu công thức cấu

Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có bao nhiêu công thức cấu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có bao nhiêu công thức cấu tạo mạch hở tác dụng được với NaOH, nhưng không tác dụng với Na?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C3H6O2 tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng với Na => este

Các CTCT thỏa mãn : HCOOC2H5 ; CH3COOCH3.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn