Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Valin có tên thay thế là :

Valin có tên thay thế là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Valin có tên thay thế là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Valin có tên thay thế là axit 2 – amino – 3 - metylbutanoic

=>C

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn