Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng 1 hệ trục tọa độ: 1)

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng 1 hệ trục tọa độ: 1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng 1 hệ trục tọa độ:

1)left{ egin{matrix} y=x+2 y=frac{x^{2}}{2}-x-4 end{matrix}
ight." align="absmiddle" />

2)left{ egin{matrix} y=x^{2}+2xy=-frac{x^{2}}{2}+frac{5}{2}x +2 end{matrix}
ight." align="absmiddle" />


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

2)

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn