Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 1)y=frac{x^{2}}{2}+x-4

2)y=frac{x^{2}}{2}+x+6


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1)* TXĐ : R

* Hàm số y =½x2 + x – 4  là hàm chẵn.

* Bảng biến thiên:

* Đồ thị:

2)

* TXĐ : R

* Bảng biến thiên:

+) Đồ thị :

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn