Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

TÌm a để 3 đường thẳng sau đây đồng qui: y=2x ; y= -x-3 ; y

TÌm a để 3 đường thẳng sau đây đồng qui: y=2x ; y= -x-3 ; y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

TÌm a để 3 đường thẳng sau đây đồng qui:

y=2x ; y= -x-3 ; y= ax + 5


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trước hết tìm giao điểm của y=2x ; y= - x - 3 là nghiệm của hệ:

  A(-1 ; -2)

* Để 3 đường thẳng đồng qui khi đường thẳng y = ax + 5 đi qua điểm A 

=> -2 = -a + 5 => a=7

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn