Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải và biện luận theo m,n phương trình sau:

Giải và biện luận theo m,n phương trình sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải và biện luận theo m,n phương trình sau:

frac{4x+2}{3}-frac{x+n}{m}=frac{5(x-1)}{6} (1)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

(1) (m-2) = 2n - 3m

+) 

+) m = 2 => Ta xét 2 trường hợp :

* 2n - 3m = 0 n =3 thì (1) 0x = 0 => Vô số nghiệm

*

=> Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn