Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải và biện luận các phương trình sau: 1) 2(m - 1)x - m(x

Giải và biện luận các phương trình sau: 1) 2(m - 1)x - m(x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải và biện luận các phương trình sau:

1) 2(m - 1)x - m(x - 1) = 2m + 3 (1)

2) m^{2}(x-1)+3mx=(m^{2}+3)x-1 (2)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

1)

(1) (m - 2)x = m + 3

*m = 2 m = 2 => (1) 0x = 5 ( vô nghiệm )

2) 

*

* m - 1 = 0 m = 1 => (2) 0x = 0 => Vô  số nghiệm

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn