Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau: a/ Canxicacbona

Viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau: a/ Canxicacbona

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau:

a/ Canxicacbonat, biết trong phân tử có 1Ca, 1C, 3O.

b/ Khí mêtan, biết trong phân tử có 1C, 4H.

c/ Axitsunfuric, biết trong phân tử có 2H, 1S, 4O.

 d/ Lưu huỳnh dioxit, biết trong phân tử có 1S, 2O.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a/ CaCO3 = 100 đvC

b/ CH4  = 16 đvC

c/ H2SO4 = 98 đvC

d/ SO2 = 64 đvC

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn