Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II biết giá tiền 1m

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II biết giá tiền 1m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết giá tiền 1m vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1m vải loại I.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi giá tiền của 1m vải loại I là (xleft( {x > 0} right))

Khi đó, giá tiền của 1m vải loại II là (85% .x)

Với cùng số tiền, giá tiền 1m vải và số mét vải mua được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

(51x = 85% x.k) (với k là số mét vải loại II mua được)

( Rightarrow k = frac{{51x}}{{85%.x }} = 60left( m right))

Vậy với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được 60 mét vải loại II.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn