Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lỗ hổng phát hiện được nằm ở độ sâu:

Lỗ hổng phát hiện được nằm ở độ sâu:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lỗ hổng phát hiện được nằm ở độ sâu:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn