Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn