Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, neste = 0,1 mol ; nNaOH = 0,04 mol

CH3COOC2H5 + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH

=> Sau phản ứng có : 0,04 mol CH3COONa

=> m rắn khan = 3,28g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn