Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5  trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CH3COOC2H5 + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH

=> nCH3COONa = neste = 0,2 mol

=> mmuối  = 16,4g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn