Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét các phát biểu sau đây 1) một mã di truyền có thể mã hóa

Xét các phát biểu sau đây 1) một mã di truyền có thể mã hóa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các phát biểu sau đây

1) một mã di truyền có thể mã hóa cho một hoặc một số loại aa

2)đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nu là A,T,G,X

3) ở sinh vật nhân thực,aa mở đầu cho chuỗi polipeptit là mêtiônin

4)phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu trúc mạch kép

5)ở trong tế bào, trong các loại ARN thì mARN có hàm lượng cao nhất

6)ở trong cùng một tế bào, AND là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất

Trong 6 phát biểu trên thì có bao nhiêu phát biểu đúng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là: (3) (6)

Đáp án A

1 sai. Một mã di truyền (1 bộ ba mã hóa) chỉ mã hóa cho 1 acid amin

2 sai. Đơn phân của ARN là A, U, G, X

4 sai. ARN là mạch đơn nhưng một số vùng các ribonu liên kết bổ sung với nhau → dạng xoắn kép nhưng không phải là cấu trúc mạch kép

5 sai. Loại ARN có hàm lượng cao nhất là rARN

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn