Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loài người xuất hiện ở

Loài người xuất hiện ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loài người xuất hiện ở


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Loài người xuất hiện ở kỉ Đệ tứ

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn