Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét hệ cân bằng hóa học sau xảy ra trong bình kín: C <sub>(r

Xét hệ cân bằng hóa học sau xảy ra trong bình kín: C <sub>(r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét hệ cân bằng hóa học sau xảy ra trong bình kín: C (rắn) + H2O (hơi)  CO (khí)  + H2 (khí)

Tác động nào sau đây vào hệ (giữ nguyên các điều kiện khác) không làm chuyển dịch cân bằng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Thêm C là chất rắn không làm ảnh hưởng đến cân bằng hệ hơi(khí) này

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn