Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

I – CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN

Chất dẫn điện: là chất cho dòng điện đi qua

Chất cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua

Chất dẫn điện (cách điện) được gọi là vật dẫn điện (cách điện) khi được dùng để làm các vật hay bộ phân dẫn điện (cách điện)

Ví dụ:

+ Các kim loại, dung dịch muối, axit, nước thường dùng … là các vật liệu dẫn điện

+ Nước nguyên chất, gỗ khô, không khí, nhựa, chất dẻo, cao su, … là cac vật liệu cách điện ở điều kiện thường.

II – DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 

- Kim loại là chất dẫn điện

Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Các electron đó gọi là electron tự do.

Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!