Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

I – HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN 

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó

Đối với mỗi bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

II – HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỊNH MỨC 

Số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện là giá trị hiệu điện thế định mức.

Mỗi dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình thường khi được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức của nó. Nếu quá mức thì dụng cụ điện sẽ hỏng, chẳng hạn như dây tóc bóng đèn sẽ bị đứt

+ Về nguyên tắc, cần phải sử dụng hiệu điện thế định mức đã quy định cho mỗi dụng cụ điện. Tuy nhiên, các dụng cụ đốt nóng bằng điện (như bóng đèn dây tóc, bếp điện, bàn là, …) vẫn có thể hoạt động (dưới mức bình thường) với hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức.

+ Đặc biệt cần lưu ý: nếu sử dụng hiệu điện thế nhỏ hơn hiệu điện thế định mức có các động cơ điện (như quạt điện, máy bơm nước, tủ lạnh, …) và các thiết bị điện tử (như radio, tivi, máy tính, …) thì có thể gây hư hỏng cho các dụng cụ và thiết bị điện này.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!