Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn âm

Nguồn âm

I – NGUỒN ÂM 

Các vật phát ra âm gọi là nguồn âm

Ví dụ: Tiếng nói của mỗi người, tiếng đàn, tiếng chiêng kêu khi gõ vào, tiếng âm thoa dao động khi dùng búa gõ, …

II – ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC NGUỒN ÂM

Sự rung động (chuyển động) qua lại vị trí cân bằng của dây cao su, thành cốc, mặt trống … gọi là dao động

Khi phát ra âm, các vật đều dao động.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!