Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

I – SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 

1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện

2. Sơ đồ mạch điện

Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng

Ví dụ các sơ đồ mạch điện:

+ Sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện, 1 bóng đèn và 1 công tắc

+ Sơ đồ mạch điện gồm: 2 nguồn điện, 1 bóng đèn và 1 công tắc

II – CHIỀU DÒNG ĐIỆN 

Quy ước về chiều dòng điện

Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

Ví dụ:

Dòng điện cung cấp bởi pin, acquy có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!