Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Định luật phản xạ ánh sáng

Định luật phản xạ ánh sáng

I – GƯƠNG PHẲNG

Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.

II – ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ

Các tia và góc trong hiện tượng phản xạ toàn phần: 

$SI$ - tia tới

\(IR\) - tia phản xạ

$IN$ - pháp tuyến

$\widehat{SIN}=i$: góc tới

$\widehat{NIR}=i'$: góc phản xạ

Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới

+ Góc phản xạ bằng góc tới $\left( i=i' \right)$

III – PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG

1. Dạng 1: Biết góc tới $i$ hoặc góc phản xạ $i'$, tìm góc còn lại

Phương pháp:

Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: $i=i'$

2. Dạng 2: Cho góc tạo bởi tia tới $SI$ (hoặc tia phản xạ $IR$) và mặt phẳng gương là $x$. Tính góc tới $i$ và góc phản xạ $i'$ 

Phương pháp:

Ta có, pháp tuyến vuông góc với mặt phẳng gương

Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: $i=i'={{90}^{0}}-x$

3. Dạng 3: Cho góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ $\widehat{S\text{IR}}=x$. Tính góc tới $i$ và góc phản xạ $i'$ 

Phương pháp:

Ta có: $\widehat{SIR}=i+i'=x$

Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng: $i=i'=\frac{x}{2}$

4. Dạng 4: Cho tia tới $SI$ và tia phản xạ \(\text{IR}\) tạo thành $\widehat{SIR}$cho trước. Xác định vị trí đặt gương.

Phương pháp:

Vẽ tia $IN$ là tia phân giác của $\widehat{SIR}$

Đặt gương vuông góc với tia phân giác $IN$ . Vẽ kí hiệu gương

Luyện bài tập vận dụng tại đây!