Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

1. Nông nghiệp và các nghề thủ công

- Nông nghiệp: Văn Lang là một nước nông nghiệp:

+ Thóc lúa là lương thực chính.

+ Trồng thêm khoai, đậu, trồng dâu, chăn tằm, đánh cá và nuôi gia súc phát triển.

- Các nghề thủ công:

+ Làm gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền được chuyên môn hoá.

+ Nghề luyện kim được chuyên môn hóa cao.

+ Người Văn Lang còn biết rèn sắt.

2. Đời sống vật chất:

3. Đời sống tinh thần:

- Xã hội phân chia thành nhiều tầng lớp khác nhau: những người quyền quý, dân tự do, nô tì. Sự phân biệt giữa các tầng lớp chưa sâu sắc.

- Tổ chức lễ hội vui chơi, đua thuyền, giã gạo. sau những ngày lao động mệt mỏi.

- Biết thờ cúng các lực lượng tự nhiên, biết chôn người chết theo hiện vật.

- Tục nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình . . .

=> Đời sống tinh thần tạo nên tình cảm cộng đồng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 6