Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xã hội nguyên thuỷ

Xã hội nguyên thuỷ

1. Con người đã xuất hiện như thế nào?

Theo thuyết tiến hóa của Đác – uyn:

2. Người tinh khôn sống như thế nào?

3. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?

Công cụ, đồ dùng và đồ trang sức bằng đồng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 6