Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Văn hoá cổ đại

Văn hoá cổ đại

1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì?

- Thiên văn, lịch (âm lịch), làm đồng hồ.

- Chữ tượng hình Ai Cập, Trung Quốc được viết trên giấy Papirút, trên mai rùa, thẻ tre, đất sét…

       Chữ tượng hình Ai Cập (khắc trên tường lăng mộ vua Ram – nét VI)

- Toán học:

+ Người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10, giỏi về hình học, tìm được số pi bằng 3.16

+ Người Lưỡng Hà giỏi về số học

+ Người Ấn Độ tìm ra các chữ số (kể cả số 0)

2. Người Hy Lạp và Rô-ma có những đóng góp gì về văn hóa?

- Thiên văn, lịch (dương lịch)

- Chữ viết: sáng tạo Hệ chữ cái a, b, c, …

- Chữ số: Số thường 1, 2, 3, … và số La Mã I, II, III, …

- Các ngành khoa học cơ bản đạt nhiều thành tựu rực rỡ bao gồm:

- Văn học cổ Hy Lạp phát triển rực rỡ với những vở kịch thơ độc đáo: Ê-đíp làm vua, . . .

- Kiến trúc: Đền Pác – tê - nông (Aten), đấu trường Cô-li-dê (Rô-ma), tượng lực sĩ ném đĩa, Thần Vệ Nữ,…là những kiệt tác khiến người đời sau vô cùng thán phục.

Đền Pác - tê-nông (Hi Lạp)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 6