Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sơ lược về môn Lịch sử và Cách tính thời gian trong lịch sử

Sơ lược về môn Lịch sử và Cách tính thời gian trong lịch sử

I. SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ

1. Lịch sử là gì?

- Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.

- Lịch sử là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

2. Học lịch sử để làm gì?

     => Học lịch sử để:

3. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử

- Tư liệu truyền miệng (các chuyện dân gian)

- Tư liệu hiện vật (các văn bản viết).

- Tư liệu chữ viết (những di tích, di vật, cổ vật người xưa để lại)

=> Nguồn tư liệu là gốc giúp chúng ta hiểu biết và dựng lại lịch sử.

II. CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ

1. Tại sao phải xác định thời gian?

2. Người xưa đã tính thời gian như thế nào?

*Có 2 cách tính lịch:

- Phương Đông: Dựa vào chu kỳ quay của Mặt trăng quanh Trái đất (Âm lịch)

- Phương Tây: Dựa vào chu kỳ quay của Trái đất quanh Mặt trời (Dương lịch)

*Đơn vị tính: Ngày, tháng, năm

3. Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không?

- Xã hội ngày càng phát triển, sự giao lưu giữa các nước ngày càng tăng => cần phải có lịch chung

- Dương lịch được hoàn chỉnh và trở thành Công lịch

Công lịch:

Là lịch chung cho các dân tộc trên thế giới.

- Năm đầu của Công nguyên được quy ước là năm Chúa Giêsu ra đời, trước đó là năm trước Công nguyên (TCN)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 6