Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1 [0;2]

1 [0;2]

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hàm số không có cực trị ⇔ Phương trình y’ = (m – 1)x2 + 2x + m – 1 = 0 vô nghiệm

⇔ m ≠ 1 và ∆ ‘ = 1 – (m – 1)2 2 hoặc m < 0

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn