Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

125:1520 + ( 25%  - 56 ):423 =?

125:1520 + ( 25%  - 56 ):423 =?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,1,25:frac{{15}}{{20}} + left( {25% - frac{5}{6}} right):4frac{2}{3}) =?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,,1,25:frac{{15}}{{20}} + left( {25%  - frac{5}{6}} right):4frac{2}{3} = ,,frac{5}{4}:frac{3}{4} + left( {frac{1}{4} - frac{5}{6}} right):frac{{14}}{3} = ,,frac{5}{4} times frac{4}{3} + left( {frac{3}{{12}} - frac{{10}}{{12}}} right) times frac{3}{{14}} = ,,frac{5}{3} + frac{{ - 7}}{{12}} times frac{3}{{14}} = ,,frac{5}{3} + frac{{ - 1}}{8} = frac{{40}}{{24}} + frac{{ - 3}}{{24}},, = ,frac{{37}}{{24}}end{array})

Chọn D


( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn