Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

a) Hệ có nghiệm duy nhất b) Phương trình có nghiệm duy nhất

a) Hệ có nghiệm duy nhất b) Phương trình có nghiệm duy nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn