Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

(1 điểm) Giải phương trình:  2x2 + x – 15 = 0

(1 điểm) Giải phương trình:  2x<sup>2</sup> + x – 15 = 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(1 điểm) Giải phương trình:  2x2 + x – 15 = 0


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn