Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

b = 0,24 + a    b = 0,

b = 0,24 + a    b = 0,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : bài toán CO2 tác dụng với dd kiềm

Công thức giải nhanh :

+) TH1 : nOH ≥ 2.nCO2 => OH-

=>nCO3 = nCO2

+) TH2 : nCO2< nOH < 2.nCO2 => Sinh ra 2 muối CO32- và HCO3-

=>nCO3 = nOH – nCO2

+) TH3 : nCO2> nOH => CO dư => sinh ra muối HCO3-.

            =>nHCO3 = nOH

 

Lời giải :

Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2

Nhìn trên đồ thị :

+) Tại nCO2 = a (OH- dư) => nCaCO3 = nCO2 = a mol

+) Tại nCO2 = b (Kết tủa bị tan 1 phần) => nCaCO3 = nOH – nCO2

=> a = 0,24 – b

=> a + b = 0,24 mol

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn