Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bản chất của liên kết ion là:          

Bản chất của liên kết ion là:          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bản chất của liên kết ion là:

         


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn