Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:  

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bazo không tan không làm đổi màu quì tím, không tác dụng với oxit axit => A và B sai

Bazo tan không bị nhiệt phân => D sai

Đáp án C

Ý kiến của bạn