Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là đột biến điểm

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn