Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Biết rằng hàm số f( x ) = x^3 - 3x^2 - 9x + 28 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [ 0;4 ] tại x0. Tính P

Biết rằng hàm số f( x ) = x^3 - 3x^2 - 9x + 28 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [ 0;4 ] tại x0. Tính P

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết rằng hàm số (fleft( x right) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 28) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn (left[ {0;4} right]) tại ({x_0}). Tính (P = {x_0} + 2018.)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(fleft( x right) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 28 Rightarrow f'left( x right) = 3{x^2} - 6x - 9;,,f'left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  - 1 notin left[ {0;;4} right]x = 3; in left[ {0;;4} right]end{array} right.)

Ta có: (fleft( 0 right) = 28,,,fleft( 3 right) = 1;,,fleft( 4 right) = 8) và (fleft( x right)) xác định với mọi (x in left[ {0;4} right],, Rightarrow ) GTNN của hàm số trên đoạn (left[ {0;4} right]) bằng 1

( Rightarrow {x_0} = 3 Rightarrow P = {x_0} + 2018 = 2021.).

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn