Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn