Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Các loài trong quần xã có các vai trò là loài: I. Ưu thế I

 Các loài trong quần xã có các vai trò là loài: I. Ưu thế I

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Các loài trong quần xã có các vai trò là loài:

I. Ưu thế II. Đặc trưng. III. Đặc biệt. IV. Ngẫu nhiên V. Thứ yếu VI.Chủ chốt 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các loài trong quần xã có các vai trò là I, II, IV, V, VI

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn