Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đỉnh núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đỉnh Rào Cỏ, Phanxipang, Phu-Luông thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

=> Loại B, C, D

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn