Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau: Bảng số liệu nhiệt

Cho bảng số liệu sau: Bảng số liệu nhiệt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

Bảng số liệu nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng nóng, tháng lạnh và biên độ nhiệt trung bình năm của 3 địa điểm Hà Nội, Huế, TP HCM.

 

Nhận xét nào sau đây không đúng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nhiệt độ trung bình tháng nóng của Huế (29,40C) là cao nhất trong 3 địa điể trên.

Ý kiến của bạn