Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng

Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành và đa dạng hóa sản phẩm… tăng hiệu quả đầu tư ( sgk trang 83)

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn