Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là một tỉnh quan trọng của Đồng bằng sông Hồng nhưng khô

Đây là một tỉnh quan trọng của Đồng bằng sông Hồng nhưng khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là một tỉnh quan trọng của Đồng bằng sông Hồng nhưng không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 30, dễ dàng nhận thấy tỉnh Nam Định không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Phía Bắc

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn