Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất:

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do các chất có M xấp xỉ nhau nên ta xét đến khả năng tạo liên kết H

=>(CH3)3N yếu nhất trong khả năng này

=>Có nhiệt độ sôi thấp nhất

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn