Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất nào sau đây không phải là chất điện li trong nước?

Chất nào sau đây không phải là chất điện li trong nước?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây không phải là chất điện li trong nước?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Glucozo (C6H12O6) tan trong nước nhưng không phân li ra các cation và anion => do vậy không phải là chất điện li

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn