Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chia 156,8 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4

Chia 156,8 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chia 156,8 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần bằng nhau. Cho P1 t/d hết với dd HCl dư được 155,4 gam muối khan. Pt/d vừa đủ với dd B chứa HCl, H2SO4 loãng được 167,9 gam muối khan. Số mol của HCl trong dd B là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy đổI, coi như hỗn hợp L gồm: FeO, Fe2O3 

Gọi x, y là số mol FeO và Fe2O3  trong 1/2 hh L. Ta có: 

72x + 160y = 156.8/2 

127x + 325y = 155.4 

=> x = 0.2, y = 0.4 

=> mFe = 0.2 . 56 + 0.4 . 2 . 56 = 56g 

=> m gốc acid (Cl-, SO4(2-)) = 167.9 - 56 = 111.9g 

Bảo toàn diện tích trong dd muối: 

n điện tích dương = n đt âm 

=> 2nFe2+ + 3nFe3+ = nCl- + 2nSO4(2-) 

=> nCl- + 2nSO4(2-) = 0,2 . 2 + 0,8 . 3 = 2.8 

Gọi a, b là số mol Cl-, SO42-, ta có:

a + 2b = 2.8 35.5a + 96b = 111.9 => a = 1.8, b = 0.5 

=> nHCl = nCl- = 1,8

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn