Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chiều cao của một loài thực vật dược di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp mỗi alen trội đều làm câ

Chiều cao của một loài thực vật dược di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp mỗi alen trội đều làm câ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiều cao của một loài thực vật dược di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp, mỗi alen trội đều làm cây cao hơn như nhau. Trong một loài cây, chiều cao được tìm thấy dao động từ 6 đến 36 cm.

Cho lai hai cây 6cm và 36cm, thu được F1 đều cao 21cm. Cho các cây F1 giao phấn với nhau F2 hầu hết các cây là 21cm, và chỉ 1/64 trong số đó là 6cm. Cho biết những phát biểu nào sau đây đúng?

I. Có ba gen liên quan đến việc xác định độ cao của cây.

II. Sáu kiểu hình khác nhau đã được quan sát thấy ở F2.

III. Có bảy kiểu gen có thể có ở cây cao 21 cm.

IV. Ở F2, số cây 11 cm tương đương với số cây 26 cm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương pháp:

Công thức tính tỷ lệ kiểu gen có a alen trội (frac{{C_n^a}}{{{2^n}}}) trong đó n là số cặp gen dị hợp của bố mẹ

Cách giải

P: cây 6cm × cây 36cm ↔ cây thấp nhất × cây cao nhất

→ F1 : cây có chiều cao trung bình, dị hợp tất cả các cặp gen

F1 × F1

→F2 : cây 6cm (cây thấp nhất) = 1/64

→ cây chứa toàn alen lặn = 1/64 = (1/8)2

→ cây F1 cho giao tử chứa toàn alen lặn = 1/8

→ Fcho 8 loại giao tử → F1 : dị hợp 3 cặp gen aabbdd

I đúng

Vậy mỗi alen trội sẽ làm cho cây cao thêm : (36 – 6) : 6 = 5 cm

Ở F2 có tổng cộng là 7 kiểu hình

II sai

Ở cây cao 21 cm (chứa 3 alen trội), có số kiểu gen quy định là: 1 + 2 × 3 = 7

III đúng

Trong F2 tỉ lệ cây cao 11cm (chứa 1 alen trội) là (frac{{C_6^1}}{{{2^6}}} = frac{3}{{32}})

Trong F2 tỉ lệ cây cao 26cm (chứa 4 alen trội) là(frac{{C_6^4}}{{{2^6}}} = frac{{15}}{{64}})

IV sai

Vậy I và III đúng

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn