Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách đối ngoại của cá nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ảnh hưởng như thế nào đế

Chính sách đối ngoại của cá nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ảnh hưởng như thế nào đế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách đối ngoại của cá nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Tây Âu trở lại xâm lược các thuộc địa cũ của mình. Trong đó, Pháp quay trở lại xâm lược Đông Dương. Sự trở lại của Pháp khiến nhân dân Việt Nam phải một lần nữa cầm súng chiến đấu chống Pháp lần thứ hai đến năm 1954 mới kết thúc hoàn toàn.

Chọn: A

Ý kiến của bạn