Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0 < x < 1; 0 < a;b;c ≠ 1 và logc x > 0 > log<

Cho 0 < x < 1; 0 < a;b;c ≠ 1 và logc x > 0 > log<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0 < x < 1; 0 < a;b;c ≠ 1 và logc x > 0 > logb x > loga x so sánh a; b; c ta được kết quả:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn