Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho a,b,c là những số dương thỏa mãn a2 + b2

Cho a,b,c là những số dương thỏa mãn a<sup>2</sup> + b<sup>2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho a,b,c là những số dương thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3. Chứng minh bất đẳng thức  frac{1}{a+b} + frac{1}{b+c} + frac{1}{c+a} ≥ frac{4}{a^{2}+7}+ frac{4}{b^{2}+7} + frac{4}{c^{2}+7}


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Áp dụng BĐT  +  ≥ (x > 0, y > 0)

Ta có

+  ≥  ; +;

+  ≥ 

Ta lại có:

=  ⇔2a2 + b2 + c2 + 4 – 4a – 2b – 2c ≥ 0 ⇔ 2(a – 1)2 + (b – 1)2 + (c – 1)2 ≥ 0

Tương tự:;  ≥ 

Từ đó suy ra :  +  +  +  + 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c =1

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn