Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,1 mol andehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2

Cho 0,1 mol andehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol andehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CÓ nandeehit = nancol = 0,1 mol => Mancol = 90g

Chất thỏa mãn : C4H10O2

Vì nH2 = 3nandehit  => andehit có 3 pi

=> X là OHC-CH=CH-CHO

=> nAg  =4nX = 0,1 mol

=> mAg  =10,8g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn