Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm (CH2NH2CH<

Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm (CH2NH2CH<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm (CH2NH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH) tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1 M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M . Giá trị của V là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 nX = 13,35 : 89 = 0,15 mol . X chứa các chất có 1 nhóm NH2 nên ta có

nHCl  = nNaOH+ n => nNaOH = 0,25 – 0,15 = 0,1 mol => V = 0,1 lít = 100 ml

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn